Tietosuojaperiaatteet

I. Yleistä

1. Tietoja henkilötietojen keräämisestä

Seuraavassa kerromme verkkosivustomme käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen keräämisestä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka ovat yhdistettävissä sinuun henkilökohtaisesti, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoitteet, käyttäjän käyttäytyminen. EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) 4 artiklan 7 kohdan mukainen rekisterinpitäjä on Delticom AG, Grühlstr. 11, D-30169 Hannover, Saksa, puhelin: 49(0)511-87989280, sähköposti: info@delti.com, verkkosivusto: https://www.vanteet-online.fi/ (katso julkaisutietomme). Tavoitat tietosuojavastaavamme sähköpostiosoitteella datenschutz@delti.com tai postitse lisäämällä osoitteeseen sanat "Tietosuojavastaava". Verkkosivustomme toimintoja voi yleisesti käyttää ilman henkilötietojen käsittelyä. Sinun meille teknisesti siirtämiin (henkilö-)tietoihin liittyen katso jäljempänä olevat vastaavat kohdat. Jos käytämme valtuutettua palveluntarjoajaa sivustomme yksittäisiin toimintoihin tai haluamme käyttää tietojasi mainontaan, ilmoitamme sinulle alla yksityiskohtaisesti kyseisistä menettelyistä. Lopuksi kerromme myös säilytysajalle määritetyt kriteerit.

2. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Mikäli mitään muuta ei kuvata tai konkretisoida, tietojenkäsittelyyn liittyvien tehtäviemme tarkoituksena on omien liiketoimintatarkoitustemme toteuttaminen. Käytämme tietojenkäsittelyyn erilaisia oikeusperusteita.

- Jos annat meille suostumuksen henkilötietojen tiettyihin käsittelyprosesseihin, oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan a alakohta (jäljempänä käytetään myös vain nimitystä "suostumus").

- Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen käynnistämisen tai täytäntöönpanemisen vuoksi, jonka (mahdollinen) sopimuskumppani rekisteröity on, esim. jos teet meille tuotekyselyitä ja/tai tilaat tuotteita ja tietojenkäsittely on tarpeen tuotteiden toimittamiseksi, on oikeusperuste tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan b alakohta (jäljempänä käytetään myös vain nimitystä "sopimuksen täytäntöönpano").

- Jos henkilötietoja on käsiteltävä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, esim. verotukseen liittyvien arkistointivelvollisuuksien täyttäminen, on oikeusperuste tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan c alakohta.

- Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, esim. jos jonkin varastomme vierailija loukkaa itsensä ja hänen tietonsa on annettava lääkärille ja/tai sairaalalle, oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan d alakohta.

- Henkilötietojen käsittely voi olla sallittu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan I kohdan f alakohdan mukaisesti, jos se on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen sellaisen oikeutetun edun suojaamiseksi, jota rekisteröidyn henkilötietojen suojaamista vaativat edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä (jäljempänä myös vain "etujen vertailu"). Tarkastelemme liiketoimiemme suorittamista työntekijöidemme työpaikkojen varmistamisen eduksi ja siten osakkeenomistajien hyvinvoinnin sekä yleisen oikeutetun etumme eduksi. Tämä kattaa myös Euroopan lainsäätäjien nimenomaisesti kuvaamat yritysten oikeutetut edut. Oikeutettu etu on kyseessä, jos rekisteröidyllä ja yrityksellä on asiakassuhde (tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kappaleen 2 virke) tai henkilötietoja käsitellään suoramainontaa varten.

3. Sinun oikeutesi

Sinulla on meitä kohtaan seuraavat oikeudet henkilötietoihisi liittyen:

 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle meidän suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä. Oikeutesi on säädetty tietosuoja-asetuksen 3 luvussa.

4. Automatisoidun päätöksenteon olemassaolo

Voit maksaa tilauksesi myös laskulla. Huomaa, että jos valitset tämän maksutavan, teemme luottoriskin analysoinnin matemaattistilastollisen menetelmän perusteella luottotietopalvelussa CEG Creditreform Boniversum GmbH, 41460 Neuss (Scoring). Tätä varten luottotietopalvelulle siirretään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen luottoarvion tekemiseksi, [nimi, syntymäaika, osoite, pankkitiedot], jolloin otetaan huomioon myös osoitetietosi. Kerääminen, tallentaminen ja luovuttaminen tehdään luottoarviota varten maksun laiminlyönnin välttämiseksi ja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäisen virkkeen ja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäisen virkkeen perusteella. Näiden tietojen perusteella lasketaan luottotappion tilastollinen todennäköisyys ja siten sinun maksukykysi. Jos luottoarvion tulos on positiivinen, tilauksen voi tehdä laskulla. Jos luottoarvion tulos on negatiivinen, maksua ei voi suorittaa laskulla. Päätös siitä, voiko tilauksen tehdä laskulla, perustuu ainoastaan verkkokauppajärjestelmämme automatisoituun päätökseen, jonka saamme valtuutetulta luottotietopalvelulta niin, ettei työntekijämme tarkasta erikseen asiakirjojasi manuaalisesti.

5. Tietojesi käsittelyn vastustaminen tai peruutus

Jos olet antanut suostumuksen tietojesi käsittelyyn, voit perua sen milloin tahansa. Tällainen peruutus vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyn sallimiseen sen jälkeen, kun olet toimittanut peruutuksen meille.

Jos tuemme henkilötietojesi käsittelyä etujen vertailua varten, voit vastustaa käsittelyä. Näin on, jos käsittely ei ole tarpeen erityisesti sopimuksen täyttämiseksi, minkä esittelemme toimintojen seuraavassa kuvauksessa. Jos käytät vastustusoikeutta, pyydämme harkitsemaan syitä, miksi emme saa käsitellä henkilötietojasi kuten olemme aiemmin käsitelleet. Perustellun vastalauseen tapauksessa tarkastamme asian ja säädämme tai mukautamme tietojenkäsittelyä tai esitämme sinulle huomattavan tärkeät ja perustellut syymme, joiden perusteella jatkamme käsittelyä.

Voit luonnollisesti vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mainonnan tai tietojen analysoinnin tarkoituksiin milloin tahansa. Voit ilmoittaa meille mainostamisen vastustamisesta 1 kohdassa annetuilla yhteystiedoilla.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajien ryhmät

Asiakkaittemme tiedot ovat meille tärkeitä, ja ne auttavat meitä optimoimaan sivustomme. Luovutamme saamiamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavassa kuvatussa laajuudessa:

- Sidosyritykset: Delticom antaa henkilötietoja (ja käyttäjätietoja) sidosyrityksille ja niiden tytäryrityksille tilauksen käsittelyä varten.

Nämä yritykset ovat näiden tietosuojaperiaatteiden alaisia tai noudattavat asetuksia, jotka tarjoavat vähintään saman suojan kuin nämä tietosuojaperiaatteet

- Palveluntarjoajat: Annamme tehtäviä suoritettaviksi muille yrityksille ja yksityishenkilöille. Esimerkkejä ovat mm. pakettien toimitus, kirjeiden tai sähköpostien lähetys, maksujen käsittely (luottokortti, suoraveloitus ja lasku), asiakasluetteloidemme hoito, tietokantojemme analysointi, mainostoimet sekä asiakaspalvelu. Nämä palveluntarjoajat pääsevät henkilötietoihin, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi. He eivät saa kuitenkaan käyttää niitä muihin tarkoituksiin. Lisäksi he ovat velvollisia käsittelemään tietoja näiden tietosuojaperiaatteiden sekä sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

- EU-/ETA-alueen ulkopuoliset palveluntarjoajat: Emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että alihankkijamme käyttävät muita palveluntarjoajia kolmansissa maissa. Velvoitamme kaikki palveluntarjoajat tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti noudattamaan riittäviä ja kohtuullisia suojatoimia tietosuoja-asetuksen 44 artiklan mukaisesti (siirtäminen kolmanteen maahan).

- Palvelu "Predict"

Pyrimme aina parantamaan asiakaspalveluamme ja tekemään hankinnasta tuotteiden vastaanottamiseen asti helppokäyttöistä, nopeaa ja itsenäistä. Tarjoamme tästä lähtien meiltä ostettujen tuotteiden maansisäisessä toimituksessa niin kutsutun Predict-palvelun. Saat ensin palveluntarjoajaltamme tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla ilmoituksen, että pakettisi on matkalla ja toimitus tapahtuu todennäköisesti seuraavana päivänä. Jos tämä päivä sopii sinulle, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos päivä ei sovi, sinulla on erilaisia muutosvaihtoehtoja, jotka tekevät tuotteiden vastanottamisesta joustavaa, miellyttävää ja turvallista. Lisätietoja on sivustolla www.dpd.com .

- Uutiskirje/kyselyt: Tarjoamme mahdollisuuden tilata uutiskirjeemme esim. osoitteestahttps://www.vanteet-online.fi/  . Jos et halua saata tällaisia tarjouksia, voit milloin tahansa esim. peruuttaa tilauksen osoitteessa https://www.vanteet-online.fi/   tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen ReifenDirekt.de@delti.com. Jatkossa voit myös tilata sen helposti käyttäjätilisi kautta kohdasta "Oma tili".

Jokaisen tilauksen lopuksi voit osallistua kyselyyn ja antaa meille luvan luovuttaa tietosi kolmansille osapuolille markkinointia varten. Luovutamme tietosi valitulle yhteistyökumppanille tai lähetämme tarjouksia muiden yritysten toimesta vain, jos vahvistat aktiivisesti tämän valinnan. Jos näin tapahtuu, tämä yritys ei saa nimeäsi tai osoitettasi tai muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietojasi. Kysely ja lupa tietojen luovuttamiseen kolmannelle osapuolelle markkinointia varten on erotettu toisistaan. Tämä tarkoittaa, että voit täyttää markkinointikyselyn myös antamatta meille lupaa luovuttaa tietojasi tai myös päin vastoin, jos niin haluat. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ("suostumus").

- Delticomin ja kolmansien osapuolien suojaus: Annamme tietoja asiakastileistä ja henkilötietoja asiakkaista, jos laki meidät siihen velvoittaa tai jos tällainen luovutus vaaditaan, jotta voimme toteuttaa yleiset myyntiehtomme tai muut sopimukset tai omien oikeuksiemme sekä asiakkaidemme oikeuksien ja kolmansien osapuolien oikeuksien suojaamiseksi. Tämä sisältää tiedonvaihdon yritysten kanssa, jotka ovat erikoistuneet väärinkäytön ja luottokorttipetosten estämiseen ja minimointiin. Teemme selväksi, että tässä yhteydessä ei tapahdu tietojen luovuttamista näille yrityksille taloudellista käyttöä varten, mikä on näiden tietosuojaperiaatteiden vastaista.

- Tiedot osoitteesi vahvistamiseksi (toimitusmahdollisuuden tarkastus) saamme yritykseltä infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Tätä tarkoitusta varten välitämme tähän vaadittavat tiedot (koko nimi, osoite ja tarvittaessa syntymäaika) nimetylle yritykselle. Se käyttää näitä tietoja jatkossa myös osoitteiden tarkistamisiin tai identiteetin tarkistamisiin muita yrityksiä kohtaan sekä vastaaviin luokituspisteytyksiin. Luokituspisteytyksillä lasketaan matemaattistilastolliseen menetelmään perustuen todennäköisyysarvoja tietylle tulevalle käyttäytymiselle, ja tähän käytetään vastaavia tietoja. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke ("etujen vertailu").

- Vapaaehtoinen tietojen siirto: Onnistuneesti suoritetun tilauksen jälkeen sinulla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoisesti markkinointikyselyyn, jotta voimme parantaa sinulle tarjottavaa palvelua.

Esimerkki: Uutiskirjeen lähetys kumppaniyritykselle. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ("suostumus").

- Saamisen siirto (Factoring): Tarjoamme AfterPay-maksumenetelmän, jonka tarjoaa yritys Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Saksa ("AfterPay"). Jos valitset AfterPay-maksutavan ostoksellesi, tilauksen yhteydessä antamasi henkilötiedot välitetään AfterPaylle, esim.: etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite (laskutus- ja toimitusosoite), sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilinumero, laskutustiedot, luottokorttitiedot (korttinumero, CCV-koodi, voimassaoloaika) ja tilisiirtotiedot (IBAN, BIC). Tietosi välitetään AfterPaylle vain, jos olet antanut nimenomaisen suostumuksesi. Tietojen siirron oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ("suostumus"). Lisätietoja AfterPayn tietosuojasta: https://www.afterpay.de/datenschutz 

7. Henkilötietojen tallennuksen kriteerit

Käsittelemme henkilötietoja näissä periaatteissa annettujen oikeusperusteiden mukaan ja tallennamme henkilötietoja. Jos tietoja ei enää tarvita rutiininomaisesti sopimuksen tekemiseen tai täytäntöönpanoon, poisto tehdään sovellettavan lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.

8. Tietosuojaperiaatteiden muutos

Tietosuojaperiaatteisiimme voi olla tarpeen tehdä tulevaisuudessa, myös lyhyen ajan sisällä, muutoksia tai mukautuksia lakisääteisistä ja/tai yritysorganisatorisista syistä. Huomaa aina tietosuojaperiaatteidemme ajantasaisin versio.

II. Tietojenkäsittelyt yksittäisten käyttötapojen tapauksessa

1. Henkilötietojen kerääminen verkkosivustollamme vierailtaessa Kun verkkosivustoa käytetään vain informatiivisesti, eli kun et rekisteröidy tai anna meille muita tietoja, keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka selaimesi välittää palvelimellemme. Jos haluat tutkia verkkosivustoamme, keräämme seuraavat meille teknisesti vaadittavat tiedot, jotta voimme näyttää sinulle verkkosivustomme sekä taata vakauden ja turvallisuuden:

 • IP-osoite
 • kyselyn päivämäärä ja kellonaika
 • aikaero Greenwich Mean Time (GMT) -aikaan
 • pyynnön sisältö (konkreettinen sivu)
 • käyttötila/HTTP-tilakoodi
 • siirretty tietomäärä
 • verkkosivu, jolta pyyntö tulee
 • selain
 • käyttöjärjestelmä ja sen rajapinta
 • selainohjelmiston kieli ja versio.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi käyttösi aikana tietokoneellesi tallennetaan verkkosivustomme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka käyttämäsi selain tallentaa kohdistetusti kiintolevyllesi ja joiden kautta evästeen asettajalle (tässä tapauksessa me) lähetetään tiettyjä tietoja. Evästeet eivät voi suorittaa mitään ohjelmia tai tuoda viruksia tietokoneellesi. Niiden avulla Internet-sivustosta tehdään kaikkiaan helppokäyttöinen ja tehokas. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke ("etujen vertailu").

2. Yhteydenotto

Kun otat meihin yhteyttä sähköpostin tai yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme antamasi tiedot (sähköpostiosoitteesi, tarvittaessa nimesi ja puhelinnumerosi), jotta voimme vastata kysymyksiisi. Poistamme tässä yhteydessä saadut tiedot sen jälkeen, kun säilyttäminen ei ole enää tarpeen tai rajoitamme käsittelyä, jos säilyttämiseen liittyy lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksia.

Jos olet asiakkaamme ja sinulla on esim. kysyttävää tai valitus tilauksestasi, tietojenkäsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen virke ("sopimuksen täytäntöön paneminen). Jos et ole asiakkaamme, oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke ("etujen vertailu").

3. Verkkosivustomme muut toiminnot ja tarjoukset

Verkkosivustomme puhtaasti informatiivisen käytön lisäksi tarjoamme erilaisia palveluita, joita voit käyttää kiinnostuksesi mukaan. Tällöin sinun on yleensä annettava muita henkilötietoja, joita käytämme kyseisen palvelun tuottamiseen ja joihin sovelletaan tietojenkäsittelyn edellä mainittuja periaatteita.

Käytämme osittain ulkoisten palveluntarjoajien suorittamaa tietojesi käsittelyä. Olemme valinneet ja valtuuttaneet palveluntarjoajat huolellisesti, ja he ovat velvollisia noudattamaan ohjeitamme.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietosi kolmansille osapuolille, jos tarjoamme yhdessä kumppaneiden kanssa kampanjoita, arvontoja, sopimusten solmimisia tai vastaavia palveluita. Lisätietoja tästä saat henkilötietojesi antamisen yhteydessä tai alhaalta tarjouksen kuvauksesta.

Jos palveluntarjoajamme tai kumppanimme kotipaikka on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisessa valtiossa, ilmoitamme tämän seurauksista tarjouksen kuvauksessa.

4. Evästeiden käyttö

Tällä verkkosivustolla käytetään seuraavan tyyppisiä evästeitä, joiden laajuudet ja toimintatavat on kuvattu seuraavassa:

Tilapäiset evästeet (kohta b)

Pysyvät evästeet (kohta c).

Tilapäiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen. Näitä ovat erityisesti istuntoevästeet. Ne tallentavat niin kutsutun istuntotunnuksen, jonka avulla selaimen erilaiset kyselyt voidaan kohdistaa samaan istuntoon. Näin tietokoneesi voidaan tunnistaa, kun palaat verkkosivustollemme. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.

Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti määrätyn ajan kuluttua, mikä voi vaihdella evästeestä riippuen. Voit poistaa evästeet selaimesi suojausasetusten kautta milloin tahansa.

Voit mukauttaa selaimesi asetuksia toiveittesi mukaan ja esim. estää kolmansien osapuolien evästeet tai kaikki evästeet. Huomaa, että et mahdollisesti voi silloin käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja.

Lisäksi käytämme evästeitä, jotta voimme tunnistaa seuraavan vierailusi, jos sinulla on tili meillä tai jotta voimme analysoida markkinointitoimien tehoa, esim. jos tulet sivustollemme tietyn kumppanin verkkosivustolta tai erityisen mainoksen kautta. Evästeet säilytetään enintään 30 vuorokautta.

Selaimesi ei rekisteröi käytettyjä Flash-evästeitä, vaan Flash-liitännäisesi. Lisäksi käytämme HTML5-tallennusobjekteja, jotka asetetaan päätelaitteellesi. Nämä objektit tallentavat vaaditut tiedot käyttämästäsi selaimesta riippumatta eikä niillä ole automaattista päättymispäivää. Jos et halua sallia Flash-evästeiden käsittelyä, sinun on asennettava vastaava lisäohjelma, esim. Better Privacy Mozilla Firefoxille ( https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/ ) tai Adobe Flash Killer -eväste Google Chromelle. Voit estää HTML5-tallennusobjektien käytön säätämällä selaimesi yksityiseen tilaan. Lisäksi suosittelemme poistamaan evästeet ja selaimen historian säännöllisesti manuaalisesti.

5. Verkkokauppamme käyttö

Jos haluat tehdä tilauksen verkkokaupassamme, on sinun annettava sopimuksen solmimiseksi henkilötiedot (etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, puhelinnumero), jotka tarvitsemme tilauksen käsittelyyn. Sopimusten solmimiseen tarvittavat pakolliset tiedot on merkitty erikseen, muut tiedot ovat vapaaehtoisia. Käsittelemme antamiasi tietoja tilauksesi toimittamiseen. Voimme luovuttaa maksutietosi omalle pankillemme. Tämän oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen virke ("sopimuksen täytäntöön paneminen").

Voit luoda vapaaehtoisen asiakastilin, jonka kautta voimme tallentaa seuraavat tiedot muista ostoksistasi, tietosi aiemmista ja käynnissä olevista tilauksista sekä viestintäsi Delticomin kanssa:

Edellä mainitut asiakastietosi

Yleiskuva suoritetuista ja käynnissä olevista tilauksista Delticomilta sekä tiedot tilausnumerosta, merkistä, nimikkeestä, profiilista, mitoista, lukumäärästä, tilauspäivästä, toimitusajasta, toimitustilasta, lisätiedot jne.

Viimeisimmän sisäänkirjautumisesi tiedot mukaan luettuna päiväys, päivä ja kellonaika näytetään.

Tilauksesi kustannukset, laskutusosoite, toimitusosoite, tilauksen kulku, tietoja aikataulusta ja tilasta jne.

Kun luot tilin kohdassa "Oma tili" antamasi tiedot tallennetaan niin, että ne voidaan peruuttaa. Kaikki muut tiedot, mukaan luettuna käyttäjätilisi, voit poistaa aina käyttäjäalueella. Käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke ("etujen vertailu").

Lisäksi voimme käsitellä antamiasi tietoja lähettääksemme sinulle tietoa muista tuotevalikoimamme mielenkiintoisista tuotteista sekä lähettääksemme sinulle sähköpostiviestejä, joissa on teknisiä tietoja.

Meillä on kauppa- ja vero-oikeudellisten määräysten vuoksi velvollisuus säilyttää osoite-, maksu- ja tilaustietosi kymmenen vuoden ajan. Rajoitamme kuitenkin käsittelyä, eli tietojasi käytetään vain lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Tilausprosessi salataan, jotta kolmannet osapuolet eivät voi päästä luvattomasti käsiksi henkilötietoihisi, erityisesti taloudellisiin tietoihin.

6. Sosiaalisen median käyttö

Käytämme tällä hetkellä seuraavia sosiaalisen median liitännäisiä: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Käytämme näissä niin kutsuttua kahden napsautuksen ratkaisua. Tämä tarkoittaa, että kun vierailet sivustollamme, liitännäisten palveluntarjoajalle ei anneta yleisesti mitään henkilötietoja. Tunnistat liitännäisen palveluntarjoajan kyseisestä logosta. Annamme sinulle mahdollisuuden viestiä painikkeen kautta suoraan liitännäisen palveluntarjoajan kanssa. Liitännäisen palveluntarjoaja saa tiedon, että olet hakenut verkkomainoksemme vastaavan sivun, vain, jos napsautat merkittyä kenttää ja aktivoit sen näin. Lisäksi lähetetään näissä periaatteissa nimetyt tiedot. Facebookin tapauksessa IP-osoite tehdään tunnistamattomiksi heti tallennuksen jälkeen kyseisen palveluntarjoajan tietojen mukaan. Kun aktivoit liitännäiset, välitetään henkilötietosi siis kyseiselle liitännäisen palveluntarjoajalle ja tallennetaan sinne (yhdysvaltalaisten palveluntarjoajien tapauksessa USA:han). Koska liitännäisen palveluntarjoaja kerää tietoja erityisesti evästeiden avulla, suosittelemme poistamaan kaikki evästeet selaimesi suojausasetusten kautta ennen kuin napsautat harmaata ruutua.

Emme voi vaikuttaa kerättyihin tietoihin ja tietojenkäsittelyprosesseihin emmekä tunne tietojenkeräyksen laajuutta, käsittelyn tarkoitusta tai säilytysaikoja. Meillä ei myöskään ole tietoja siitä, kuinka liitännäisen palveluntarjoaja poistaa kerätyt tiedot.

Liitännäisen palveluntarjoaja tallentaa sinulta saadut tiedot käyttöprofiilina ja käyttää sitä mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustonsa tarpeenmukaiseen muotoiluun. Tällainen analysointi tapahtuu erityisesti (myös sisäänkirjautumattomien käyttäjien osalta) tarpeenmukaisen mainonnan näyttämiseksi ja jotta voidaan kertoa muille sosiaalisen verkoston käyttäjille toimistasi verkkosivustollamme. Sinulla on oikeus vastustaa tämän käyttäjäprofiilin muodostamista, jolloin sinun on käännyttävä oikeuden käyttämiseksi kyseisen liitännäisen palveluntarjoajan puoleen. Liitännäisten kautta tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojen ja muiden käyttäjien kanssa niin, että voimme parantaa sivustoamme ja tehdä siitä sinulle käyttäjänä mielenkiintoisemman. Liitännäisten käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke ("etujen vertailu").

Tietojen luovutus tapahtuu siitä riippumatta, onko sinulla tili liitännäisen tarjoajan palvelussa ja oletko kirjautunut siihen sisään. Kun olet kirjautunut sisään liitännäisen tarjoajan palveluun, kohdistetaan meidän keräämämme tiedot suoraan liitännäisen tarjoajan palvelussa olevaan tiliisi. Jos painat aktivoitua painiketta ja esim. linkität sivun, liitännäisen tarjoaja tallentaa myös nämä tiedot käyttäjätilillesi ja julkaisee ne yhteyshenkilöillesi. Suosittelemme kirjautumaan ulos sosiaalisista verkoista aina käytön jälkeen, erityisesti kuitenkin ennen kuin aktivoit painikkeen, sillä voit näin välttää kohdistamisen profiiliisi liitännäisen tarjoajan palvelussa.

Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä niiden liitännäisen palveluntarjoajan toimesta tapahtuvasta käsittelystä saat seuraavassa ilmoitetuista tämän palveluntarjoajan tietosuojaperiaatteista. Saat niistä myös lisätietoja tähän liittyvistä oikeuksistasi ja säätömahdollisuuksista yksityisyytesi suojaamiseksi. Kyseisten liitännäisten palveluntarjoajien osoitteet ja URL:it sekä heidän tietosuojaohjeensa:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;

http://www.facebook.com/policy.php ; lisätietoja tietojen keräämisestä: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications  ja http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo .

Facebook noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de . Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, yrityksen Facebook Inc. tytäryhtiö. Tietoja tietosuojasta: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, yrityksen Google LLC tytäryhtiö. Tietoja tietosuojasta ja EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -tietosuojajärjestelyn noudattamisesta: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=fi 

III. Verkkoanalyysi / käyttäjäperusteinen verkkomainonta

1. Google Analytics -analysointipalvelun käyttö

Tämä verkkosivusto käyttää yhtiön Google Inc. ("Google") Google Analytics -verkkoanalysointipalvelua. Google Analytics käyttää niin kutsuttuja evästeitä, eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käyttösi analysoinnin. Evästeiden kautta kerätyt tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Jos aktivoit IP-osoitteen tunnistamattomaksi muuttamisen tällä verkkosivustolla, Google lyhentää IP-osoitteesi kuitenkin Euroopan Unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen maiden sisällä. Koko IP-osoite siirretään vain poikkeustapauksissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää tämän verkkosivuston haltijan toimesta näitä tietoja analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivustolla tehdyistä toimista sekä tuottaakseen muita verkkosivuston käyttöön ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston haltijalle.

Google Analyticsin puitteissa selaimeltasi välitettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmistosi vastaavan asetuksen kautta. Huomaa kuitenkin, ettet tässä tapauksessa ehkä voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täydessä laajuudessa. Lisäksi voit estää evästeen kautta tuotettujen ja verkkosivuston käyttöösi liittyvien tietojen (mukaan luettuna IP-osoite) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavan linkin kautta saatavan selainliitännäisen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi .

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä laajennuksella "_anonymizeIp()". Tällöin IP-osoitteet käsitellään lyhennettyinä, jolloin henkilöön yhdistäminen ei ole mahdollista. Mikäli sinusta kerättyjen tietojen kautta tulee liittäminen henkilöön, tämä suljetaan heti pois ja henkilöön liittyvät tiedot poistetaan siten välittömästi.

Käytämme Google Analytics -palvelua, jotta voimme analysoida verkkosivustomme käyttöä ja parantaa sivustoa jatkuvasti. Näin saatujen tilastojen avulla voimme parantaa sivustoamme ja muotoilla siitä sinulle käyttäjänä mielenkiintoisemman. Niitä poikkeustilanteita varten, joissa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analyticsin käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke.2

Kolmannen palveluntarjoajan tiedot: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Käyttöehdot: http://www.google.com/analytics/terms/fi.html, tietojen suojaamisen yleiskuvaus: http://www.google.com/intl/fi/analytics/learn/privacy.html, sekä tietosuojaperiaatteet: http://www.google.de/intl/fi/policies/privacy.

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä lisäksi vierailijavirtojen laitteen ylittävään analysointiin, joka tehdään käyttäjätunnuksen avulla. Voit poistaa laitteen ylittävän käyttösi analysoinnin käytöstä asiakastililläsi kohdassa Omat tiedot, Henkilötiedot. Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä lisäksi vierailijavirtojen laitteen ylittävään analysointiin, joka tehdään käyttäjätunnuksen avulla. Voit poistaa laitteen ylittävän käyttösi analysoinnin käytöstä asiakastililläsi kohdassa Omat tiedot, Henkilötiedot.

2. Adobe Analytics (Omniture)

Tämä verkkosivusto käyttää Adobe Analytics (Omniture) -verkkoanalysointipalvelua, jotta se voi analysoida ja jatkuvasti parantaa verkkosivustomme käyttöä. Näin saatujen tilastojen avulla voimme parantaa sivustoamme ja muotoilla siitä sinulle käyttäjänä mielenkiintoisemman. Niitä poikkeustilanteita varten, joissa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, Adobe noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Adobe Analyticsin käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke.

Tätä analysointia varten tietokoneellesi tallennetaan evästeitä. Näin kerätyt tiedot tallennetaan palvelimille, myös Yhdysvaltoihin. Huomaa, että jos estät evästeiden tallentamisen, et silloin mahdollisesti voi käyttää tätä verkkosivustoa täydessä laajuudessaan. Evästeiden tallentamisen voi estää selaimen asetuksen kautta tai painamalla painiketta "Uloskirjaus" sivustolla http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. Tämä verkkosivusto käyttää Adobe Analyticsiä (Omniture) asetuksilla "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" ja "Obfuscate IP-Removed", joiden avulla IP-osoitettasi lyhennetään viimeisen oktetin verran ja se korvataan geneerisellä IP-osoitteella, siis sellaisella, jota ei voi enää kohdistaa. Henkilöön yhdistäminen ei tällöin ole mahdollista. Kolmannen palveluntarjoajan tiedot: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; tietosuojaohjeet: http://www.adobe.com/fi/privacy/policy.html.

3. Asiakasarviointi (Trustpilot)

Yhdistämme verkkosivustollamme asiakasarviointeja prosessien optimoimiseksi ja jotta oppisimme tuntemaan asiakkaamme paremmin. Käytämme tähän arviointialustana palveluntarjoajaa Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kööpenhamina, Tanska. Voit antaa vapaaehtoisesti arvioinnin Trustpilotin kautta. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ("suostumus"). Lisätietoja Trustpilotin tietosuojasta: http://legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

4. Optimizely

Käytämme Optimizely-verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, verkkosivustomme parantamiseen ja edelleen kehittämiseen. Tätä varten testaamme yksittäisiä sivuja esimerkiksi löytääksemme sisällöille optimaalisen paikan sekä tilastotietojen keräämiseen. Tässä yhteydessä ei kerätä henkilötietoja. Tiedot käyttökäyttäytymisestäsi tällä verkkosivustolla siirretään nimettöminä Optimizely-palveluun USA:han ja tallennetaan siellä heidän palvelimilleen. Liitännäisten käytön oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke ("etujen vertailu").

Lisätietoja Optimizely-palvelun tietosuojasta on osoitteessa: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelmää: https://www.privacyshield.gov/list. Voit poistaa Optimizely-palvelun käytöstä tähän linkitetyn ohjeen mukaan: https://www.optimizely.com/opt_out.

5. DoubleClick by Google

Tällä verkkosivustolla käytetään verkkomarkkinointityökalua DoubleClick by Google. DoubleClick käyttää evästeitä näyttääkseen käyttäjälle olennaisia mainoksia, parantaakseen kampanjasuorituksen raportteja tai sen estämiseksi, että käyttäjä näkisi samat mainokset useita kertoja. Evästetunnisteen kautta Google määrittää mitkä mainokset näytetään milläkin selaimella ja voi näin estää niiden näyttämisen useaan kertaan. Lisäksi DoubleClick voi koota evästetunnisteiden avulla niin kutsuttuja konversioita, jotka liittyvät mainoskyselyihin. Näin tapahtuu esimerkiksi, jos käyttäjä näkee DoubleClick-mainoksen ja palaa myöhemmin samalla selaimella mainostajan verkkosivustolle ja ostaa sieltä jotain. Googlen mukaan DoubleClick-evästeet eivät sisällä henkilötietoja.

Käytettyjen markkinointityökalujen vuoksi selaimesi muodostaa automaattisesti suoran yhteyden Googlen palvelimeen. Emme voi vaikuttaa sellaisten tietojen laajuuteen ja muuhun käyttöön, jotka kerätään tätä Googlen työkalua käyttämällä ja ilmoitamme siksi tietojemme mukaan sinulle: DoubleClickin yhdistämisen kautta Google saa tiedon, että avaat Internet-sivustomme vastaavan osan tai että olet napsauttanut meidän mainostamme. Jos olet rekisteröitynyt Googlen johonkin palveluun, Google voi liittää vierailun tiliisi. Vaikka et olisi rekisteröitynyt Googlen palveluun tai kirjautunut sisään, on olemassa mahdollisuus, että palveluntarjoaja saa selville IP-osoitteesi ja tallentaa sen.

Voit estää osallistumisen tällaiseen seurantamenettelyyn eri tavoin; a) selainohjelmistosi vastaavan asetuksen kautta, erityisesti kolmansien osapuolien evästeiden estäminen johtaa siihen, ettet saa kolmansien palveluntarjoajien mainoksia; b) poistamalla käytöstä konversioseurannan evästeet, kun säädät selaimesi niin, että palvelimelta "www.googleadservices.com" tulevat evästeet estetään, https://www.google.com/settings/ads , jolloin tämä asetus poistetaan, kun poistat evästeet; c) poistamalla käytöstä palveluntarjoajan kiinnostukseen liittyvät mainokset, jotka ovat osa itsesäätelykampanjaa "About-Ads", linkin http://www.aboutads.info/choices kautta, jolloin tämä asetus poistetaan, kun poistat evästeesi; d) poistamalla tämän käytöstä pysyvästi selaimissasi Firefox, Internet Explorer tai Google Chrome linkistä http://www.google.com/settings/ads/plugin. Huomaa, että tässä tapauksessa et ehkä voi käyttää kaikkia tämän sivuston toimintoja.

Tietojesi käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke. Lisätietoja palvelusta DoubleClick by Google saat osoitteesta https://www.google.com/doubleclick ja http://support.google.com/adsense/answer/2839090, sekä Googlen tietosuojasta yleisesti: https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy.

Vaihtoehtoisesti voit vierailla Network Advertising Initiative (NAI) -järjestön verkkosivustolla osoitteessa http://www.networkadvertising.org. Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Uudelleenmarkkinointi

Lisäksi käytämme Googlen uudelleenmarkkinointia. Se on menettely, jonka avulla haluamme ottaa sinuun yhteyttä uudelleen. Tämän sovelluksen avulla voimme verkkosivustollamme vierailusi jälkeen tuoda näkyviin mainoksiamme, kun jatkat Internetin käyttöä. Tämä tapahtuu selaimellesi tallennettujen evästeiden avulla, joiden kautta Google kerää ja analysoi käyttökäyttäytymistäsi vieraillessasi eri verkkosivustoilla. Näin Google voi tunnistaa, että olet vieraillut verkkosivustollamme aiemmin. Google ei omien sanojensa mukaan yhdistä uudelleenmarkkinoinnin puitteissa saatuja tietoja henkilötietoihisi, jotka Google on mahdollisesti tallentanut. Googlen mukaan uudelleenmarkkinoinnissa käytetään erityisesti salanimiä.

Tietojesi käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke. Lisätietoja Googlen tietosuojasta löydät täältä: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy ja https://services.google.com/sitestats/de.html. Vaihtoehtoisesti voit vierailla Network Advertising Initiative (NAI) -järjestön verkkosivustolla osoitteessa http://www.networkadvertising.org. Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelyä, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Uudelleenkohdistaminen (Criteo)

Verkkosivustomme käyttää evästeitä/mainostunnisteita mainostamiseen. Näin voimme näyttää mainoksemme tuotteistamme kiinnostuneille vierailijoille kumppaneiden verkkosivustoilla, sovelluksissa ja sähköposteissa. Uudelleenkohdistamisteknologioissa käytetään evästeitä tai mainostunnisteita, ja ne näyttävät mainoksia aiempaan selauskäyttäytymiseesi perustuen. Jos haluat estää tämän internetpohjaisen mainonnan, vieraile seuraavilla verkkosivustoilla:

http://www.networkadvertising.org/choices/  http://www.youronlinechoices.com/ 

Voimme vaihtaa tietoja, kuten tekniset tunnisteet kirjautumistiedoistasi verkkosivustollemme tai CRM-järjestelmäämme, luotettavien mainoskumppaneiden kanssa. Näin laitteesi ja/tai ympäristösi voidaan yhdistää ja sinulle voidaan tarjota saumaton käyttökokemus käyttämilläsi laitteilla ja käyttämissäsi ympäristöissä. Lisätietoja näistä liittämisominaisuuksista on tietosuojadirektiivissä, jonka löydät edellä mainituilta alustoilta tai jäljempänä olevista selityksistä.

Tietojesi käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke ("etujen vertailu"). Criteon tietosuojapolitiikka: https://www.criteo.com/privacy/ 

7. Bing Ads (konversioseuranta)

Käytämme konversioteknologiaa, jonka tuottaa Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Tällöin Microsoft asettaa tietokoneellesi evästeen, jos olet päätynyt verkkosivustollemme Microsoft Bing -mainoksen kautta. Microsoft ja me voimme selvittää, ovatko verkkosivuston vierailijat tulleet verkkosivustollemme Bingin mainosten kautta ja saavuttaneet aiemmin määritetyn kohdesivun (konversiosivu). Näemme vain käyttäjien määrän, jotka ovat napsauttaneet Bing-mainoksen kohdalla ja jotka on sitten ohjattu konversiosivulle. Mitään verkkosivuston vierailijan henkilötietoja ei jaeta. Voit kieltää tähän vaadittavan evästeiden asettamisen selaimen asetuksella, joka poistaa käytöstä evästeiden automaattisen asettamisen yleisesti. Tietojesi käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke ("etujen vertailu"). Lisätietoja tietosuojasta ja Microsoft Bingissä käytetyistä evästeistä löydät Microsoftin verkkosivustolta:https://privacy.microsoft.com/en-us/ 

Uudelleenmarkkinointi

Lisäksi käytämme Bingin uudelleenmarkkinointia. Se on menettely, jonka avulla haluamme ottaa sinuun yhteyttä uudelleen. Tämän sovelluksen avulla voimme verkkosivustollamme vierailusi jälkeen tuoda näkyviin mainoksiamme, kun jatkat Internetin käyttöä. Tämä tapahtuu selaimellesi tallennettujen evästeiden avulla, joiden kautta Microsoft kerää ja analysoi käyttökäyttäytymistäsi vieraillessasi eri verkkosivustoilla. Näin Microsoft voi tunnistaa, että olet vieraillut verkkosivustollamme aiemmin. Microsoft ei omien sanojensa mukaan yhdistä uudelleenmarkkinoinnin puitteissa saatuja tietoja henkilötietoihisi, jotka Microsoft on mahdollisesti tallentanut. Microsoftin mukaan uudelleenmarkkinoinnissa käytetään erityisesti salanimiä.

8. The Trade Desk

Käytämme kohdistus- ja seurantateknologiaa, jonka tuottaa yritys The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA - 9300, USA "Trade Desk"). Markkinointia varten tietokoneellesi asetetaan evästeitä ja tietoja selailukäyttäytymisestäsi kerätään tunnistamattomaksi tehdyssä muodossa. Henkilötietoja ei kerätä ja käsitellä. Trade Desk noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -tietosuojajärjestelmää: https://www.privacyshield.gov/list . Voit estää evästeiden käytön milloin tahansa poistamalla evästeet käytöstä sivustolla http://www.adsrvr.org/ . Lisätietoja Trade Deskin tietosuojasta on osoitteessa https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy 

9. Plattform161

Käytämme kohdistus- ja seurantateknologiaa, jonka tuottaa yritys Platform 161 B.V., Johan Huizingalaan 763a 4th floor, 1066 VH Amsterdam, Alankomaat ("Plattform161"). Markkinointia varten tietokoneellesi asetetaan evästeitä ja tietoja selailukäyttäytymisestäsi kerätään, jotta sinulle voidaan näyttää sopiva verkkomainos. Voit estää evästeiden käytön milloin tahansa poistamalla evästeet käytöstä sivustolla http://ads.creative-serving.com/opt-out.

Lisätietoja tietosuojasta yrityksessä Plattform161 on osoitteessa:

https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/ 

10. Kupona

Käytämme verkkomarkkinointikampanjoiden optimoituun esitykseen kohdistus- ja seurantateknologiaa, jonka tuottaa yritys KUPONA GmbH, Frankfurter Straße 8, D-36043 Fulda (Kupona). Tätä varten Kupona kerää evästeiden avulla tunnistamattomaksi tehtyjä tietoja käyttäjän selailukäyttäytymisestä. Algoritmiperusteisen selailukäyttäytymisen analysoinnin jälkeen KUPONA voi esittää myös muilla verkkosivustoilla kohdistettuja tuotesuosituksia tuotekohtaisten mainosbannereiden muodossa. Evästeitä käytetään tällöin ainoastaan sivuston optimointiin, käyttäjän henkilöllisyyttä ei siis tunnisteta eikä tietoja käytetä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Jos haluat silti vastustaa tunnistamattomaksi tehtyjen evästetiedostojen käyttöä ja vastaavaa selailukäyttäytymisesi analysointia, sinulla on tähän mahdollisuus seuraavalla sivulla: Napsauta tässä päästäksesi tietosuojasivulle. Linkki: https://www.kupona.de/datenschutz 

11. Kohdistaminen (The ADEX)

Käytämme kohdistus- ja seurantateknologiaa, jonka tuottaa yritys The ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Saksa ("The ADEX"). Näin voidaan analysoida vierailijoiden käyttäytymistä (esim. vieraillut alasivut, napsautetut mainosbannerit, tehdyt haut) verkkosivustollamme, jotta mainonta voidaan optimoida yksilöllisten hyödyntämisintressien mukaan. Tähän käytetään evästeitä, verkkojäljitteitä tai vastaavia teknologioita. Näin kerätyt käyttötiedot tallennetaan salanimellä. Teknisistä syistä välitetty IP-osoitteesi tehdään tällöin täysin tunnistamattomaksi eikä sitä käytetä mainoksen näyttämiseen. Lisätietoja tietosuojasta yrityksessä The ADEX: http://de.theadex.com/company/privacy/  Jos haluat estää edellä mainitun tietojenkäsittelyn, voit käyttää seuraavaa valinnanpoistolinkkiä, jonka kautta voit vastustaa yrityksen The ADEX tulevaa tietojenkäsittelyä: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/ .

12. Etusetelitarjoukset

Jotta voimme valita sinulle kullakin hetkellä kiinnostavan etusetelitarjouksen, lähetämme salanimellä ja salattuna sähköpostiosoitteesi hash-arvon ja IP-osoitteesi yritykselle Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Sovendus käyttää sähköpostiosoitteesi salattua hash-arvoa mahdollisen mainonnan vastustamisen huomioonottamiseen (tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 3 kohta, 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Sovendus käyttää IP-osoitetta ainoastaan tietojen turvallisuuden vuoksi ja tekee sen yleensä seitsemän vuorokauden kuluttua tunnistamattomaksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Lisäksi välitämme laskutusta varten salatun tilausnumeron, tilauksen arvon sekä valuutan, istuntotunnuksen, kuponkikoodin ja aikaleiman Sovendukselle (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Jos olet kiinnostunut Sovenduksen etusetelitarjouksesta, sähköpostiosoitteessasi ei ole kieltoa ja napsautat vain tässä tapauksessa näytettyä etusetelibanneria, välitämme salattuna tittelin, nimen ja sähköpostiosoitteen Sovendukselle etusetelin valmistelua varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, f alakohta). Lisätietoja Sovenduksen suorittamasta tietojesi käsittelystä on verkossa olevissa tietosuojaohjeissa osoitteessa www.sovendus.de/datenschutz.

Versio toukokuu 2018

AT | BE-FR | BE-NL | CH-DE | CH-FR | DE | DK | ES | FI | FR | IE | IS | IT | NL | NO | PL | PT | SE | UK

vanteet-online.fi, Tarjouksen Delticom AG